Zasady dla rowerzystów

Pexels / Pixabay

Rowerzyści, tak jak wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mają przypisane odpowiednie zasady. Sumienne przestrzeganie tych zasad pozwala na bezpieczne przemieszczanie się po drodze.

Zasady jazdy na rowerze

Zasada pierwsza
Rowerzysta powinien być odpowiednio przygotowany pod kątem sprzętu oraz ubioru. Rowerem w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym jest pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni o szerokości nie większej niż 0, 9 m. Oświetlenie roweru przednie jak i tylne może być migające. Oświetlenie pozycyjne roweru ma być umieszczone nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż 150 cm nad jezdnią.

Zasada druga
Rowerzysta powinien przestrzegać przypisanych mu zasad stosując się do przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Najważniejszymi przepisami są:
– ruch prawostronny,
– obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pobocza nadającego się do jazdy.

Zasada trzecia
Kierujący pojazdem ma obowiązek stosowania się do znaków drogowych i informowaniu w odpowiedni sposób o zmianie kierunku jazdy.

Zasada czwarta
Kierowanie rowerem po spożyciu alkoholu i pod jego wpływem jest zabronione. Przepis ten obowiązuje szczególnie na drogach publicznych.