Jak znaleźć pracę w spedycji?

471743 / Pixabay

W sektorze usług transportowych jest stałe zapotrzebowanie na kierowców oraz pracowników spedycji. Spedycja Kraków to dziedzina usług, która potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Oto wymagania, jaki musi spełnić kandydat ubiegający się o prace w firmie spedycyjnej. Spedytor zajmuje się organizacją transportem wszelkiego rodzaju towarów od nadawcy do odbiorcy. Transport odbywa się najczęściej na rynku międzynarodowym, więc wymagana jest znajomość kilku języków, a przynajmniej angielskiego. Na polskim rynku jest duże zapotrzebowanie na usługi transportu. Globalna gospodarka wyznacza nowe wyzwania przed przedsiębiorcami. Narzędziem do pracy spedytora są nie tylko pojazdy, ale również magazyny. W pracy spedytora bardzo ważną rolę odgrywają systemy informatyczne i komunikacyjne. W Polskim sektorze szkolnictwie wyższego nie ma kierunków studiów, kształcących przyszłych spedytorów. Do pracy poszukiwani się kandydaci z wykształceniem wyższym, po ukończonych studiach z zarządzania, logistyki. Do pracy w tej branży przygotują techniki logistyczne lub szkoły policealne szkolące w zakresie prowadzenia prac logistycznych. Spedytor powinien posiadać nie tylko doświadczeni w pracy spedytora, ale ważne jest rzetelność, odporność na stres, zmysł analityczny, komunikatywność. Kandydaci na to stanowisko powinny mieć prawo jazdy kat.B, dyspozycyjność, znajomość rynku transportowego.

Zatrudnienie spedytorów

Specjaliście są bardzo cenne na rynku usług spedycyjnych. Znajdują bez problemu zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, agencjach obsługi spedycji morskiej lub lotniczej. Na tym stanowisko zarobki wynoszą 2400-4800 złotych. Pracownicy na tym stanowisku muszą być chętni do ciągłej nauki, ważna jest znajomość przepisów prawa, jednak często one się zmieniają. Spedytor to osoba, która musi się stale kształcić, pogłębiać swoje umiejętności. Dostępne jest wiele szkoleń i kursów dla pracowników tego sektora. Aby móc zostać kwalifikowanym spedytorem potrzebne jest uzyskanie licencji.

Licencja spedytora

Trzeba spełnić kilka wymagań, aby móc starać się o uzyskanie takiej licencji. Tak osoba nie powinna posiadać prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, posiada certyfikat dokumentujący kwalifikację zawodowe, posiada środki finansowe udokumentowane w wysokości min. 5000 euro . Licencja na prowadzenia działalności związanej z prowadzaniem usług spedycyjnych wydawane się na okres od 2 do 15 lat. Za wydanie takiej licencji musi zapłacić 800 złotych. W przypadku zawieszenie działalność za okres do 12 miesięcy, firmy nie traci uzyskanej licencji.