Rola i znaczenie prawidłowego magazynowania AdBlue

Cylindrical Water Tanks. 3d illustration

Aby samochód pobierający AdBlue długo służył, należy wziąć pod uwagę kilka wypracowanych wzorców. Inwestycja w specjalnie zaprojektowane zbiorniki to dobre rozwiązanie, które pozwala gromadzić substancję w dogodnych warunkach przez długi czas. Dzięki poniższym zasadom dotyczącym przechowywania roztworu będzie można przemieszczać się bezpieczniej, mając jednocześnie pewność, że płyn AdBlue spełni swoje zadanie.

Skąd pomysł, aby w pojazdach stosować AdBlue?

Roztwór mocznika zmniejsza emisję tlenku azotu (NOx). Tlenek azotu jest szkodliwym gazem, który może uszkadzać układ oddechowy człowieka, zmniejszając czynność płuc, zwiększając ekspozycję na alergeny i ryzyko chorób układu oddechowego. Sprzyja powstawaniu drobnych zanieczyszczeń pyłowych i ozonu – szkodliwego zarówno dla zdrowia, jak i roślinności. Z tych powodów rządy ustalają limity emisji NOx z pojazdów i promują stosowanie AdBlue. Poprawia to jakość powietrza i zmniejsza ryzyko chorób i śmierci związanych z zanieczyszczeniem olejem napędowym.

Co trzeba wiedzieć przed zakupem dużych ilości płynu?

AdBlue należy do substancji, z którymi należy się ostrożnie obchodzić. Jak podkreśla pracownik sklepu ze zbiornikami MiM ze Szczecina:

AdBlue szybko traci swoje właściwości w niekorzystnych temperaturach. Brak izolacji termicznej może powodować powolny rozkład na amoniak i dwutlenek węgla, co jest równoznaczne z wyrzuceniem pieniędzy w błoto. AdBlue równie źle reaguje na duże nasłonecznienie, ponieważ ono również ma wpływ na podnoszenie się temperatury w zbiorniku. Problem stanowi także obecność zanieczyszczeń, jakie mogą dostać się do płynu w czasie transportu, niewłaściwego magazynowania czy przelewania.

Prawidłowe przechowywanie to przede wszystkim zadbanie o nowoczesny zbiornik AdBlue — najlepiej dwupłaszczowy, wykonany z polimerów, z ogrzewaną przestrzenią dystrybucyjną. Takie zbiorniki często w standardzie są już wyposażone w kilka urządzeń, które monitorują stan cieczy. Systemy kontroli można również dokupić oddzielnie, co ułatwi nadzór nad temperaturą, ciśnieniem czy dozowaniem. W szczelnym, niekorodującym zbiorniku AdBlue można bez obaw magazynować poza budynkiem przez cały rok.